ریخت‌وپاش

برچسب بینی

مشایی به جای جشن استادیوم آزادی کجا رفت ؟ + عکس

عصر روز پنجشنبه اسفندیار رحیم مشایی با وجود پیش بینی هایی که در باره حضور او در جشن استادیوم آزادی می شد به قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران رفت و بر سر خاک عسل بدیعی حاضر شد.
http://www.asriran.com/files/fa/news/1392/1/29/280556_755.jpg