ریخت‌وپاش

برچسب بینی

استفاده از خمیر دندان در سوختگی کاری درست است یا غلط ؟!

اگر آدم بی احتیاطی هستید و مدام دستتان را با اتو یا ماهیتابه می سوزانید شاید شنیده باشید که می گویند گذاشتن کره روی آن سوزش سوختگی را برطرف می کند اما برعکس این عمل باعث بروز مشکلات بسیاری می شود.
گذاشتن کره روی سوختگی های شدید بسیار خطرناک است و گذاشتن روغن سیب زمینی یا خمیردندان هیچ کدام به هیچ وجه مناسب نیست.